Docker pro Windows a nejen pro něj.

Docker pro Windows a nejen pro něj.

Dnes bych tu chtěl představit Docker pro Windows 10, kde je možné provozovat kontejnery s aplikacemi nebo celými systémy. Výhodou je to, že např. na OS s Windows 10 budete mít k dispozici možnost využít OS Linux.

Výhodou kontejnerů je např. to, že je nezávislý na operačním systému, kde je provozován. Takže si můžete ve výsledku vytvořil multiplatformní aplikaci, která bude vždy funkční. Zároveň tento kontejner, kde běží nějaké řešení je provozováno absolutně mimo operační systém, kde je provozován, takže je vhodný i z bezpečnostního hlediska. Další výhodou je distribuce aktualizací, kde stačí aktualizovat pouze obsah daného kontejneru.

V případě potřeby restartu kontejneru není nutné restartovat celý systém. Stačí pouze restartovat daný kontejner a je vyřešeno. Je to prostě virtualizace ve stylu minimalizace.

Částečně jsem o kontejnerizaci Linuxu psal již v tomto článku, kde se s Windows Subsystem for Linux (WSL) pracovalo.

Jak na to? Nejprve si stáhneme z tohoto odkazu aplikaci Docker pro Windows.

Po stažení spustíme instalaci, která má následující průběh.

  1. dostahují se balíčky potřebné pro provoz dockeru.

Poté budete dotázáni na doinstalování komponent WSL 2 a dále máte možnost si nechat na ploše vytvořit zástupce pro Docker.

V dalším kroku se začne vše připravovat.

Po dokončení instalace bude vyžadován restart počítače.

Je možné, že po restartu bude vyžadován ještě jeden restart.

Po spuštění Dockeru se zobrazí následující obrazovka. V levé části máte k dispozici záložky na přepnutí přehledu s kontejnery a aplikacemi, obrazy operačních systémů a vývojovým prostředím.

Na tomto odkazu máte k dispozici odkazy na Tutoriály, Laby do komunity.

Myslím si, že se vám práce s kontejnery zalíbí a stane se součástí vašich řešení.