Hledáte pomocníka pro popis problému či řešení ve Windows? Pomůže aplikace Záznam postupu.

Hledáte pomocníka pro popis problému či řešení ve Windows? Pomůže aplikace Záznam postupu.

Určitě mnozí z vás tuto aplikaci znáte, ale pro jistotu ji zde raději připomenu. Jedná se o velmi zdařilou aplikaci Záznam postupu (Steps Recorder), která je součástí operačního systému Windows.

Aplikaci lze spustit příkazem psr.exe nebo vyhledat aplikaci Záznam postupu.

Po spuštění vypadá aplikace následovně.

Aplikace je zaměřena pouze na zásadní části a to zahájení záznamu, ukončení záznamu nebo doplnění komentáře.

K čemu vlastně aplikace slouží?

Je to zmapování úkonů, které jsou provedeny na počítači. Zároveň je možné doplňovat kroky komentáři, takže lze detailněji popsat části kroků.

Po spuštění zahájení záznamu se aktivuje aplikace do tohoto režimu

V ukázce změníme u webového prohlížeče Edge výchozí vyhledavač z Bing na Google. Tuto informaci vepíšeme i do komentáře.

Dále už pokračujeme krok za krokem. Každé kliknutí je zaznamenáno do souborů s postupem. Tento krok je očíslován a označen datem a časem vytvoření. Pro zvýraznění se část obrazovky zobrazí v ohraničení, takže krásně vidět ve které části obrazovky se právě nacházíme.

Po dokončení všech kroků ukončíme záznam. Záznam se zobrazí v přehledném seznamu úkonů krok za krokem. V horní části je možné tento soubor kroků uložit.

Při ukládání pouze nazveme soubor a místo uložení. Soubor se automaticky uloží do zip souboru. Archivovaný soubor má název podobný tomuto: Recording_20210417_2058.mht. Přípona mht je asociovaná s Internet Explorerem, kde se také celý postup zobrazí.

Ukázkový výstup je možné stáhnout zde.

Tento soubor pak lze pouze předat uživateli jako návod, nebo v případě, že se jedná o potřebu řešení problému, tak předat správci k prověření.