Informace o počítači přímo na pracovní ploše

Informace o počítači přímo na pracovní ploše

Pokud jste administrátoři pracovních stanic či přímo serverů s operačním systémem Windows, tak jste se jistě velmi často potřebovali při příchodu rychle zorientovat, jaký operační systém v počítači je, jakou má IP adresu a spoustu dalších důležitých informací.

Pro tyto účely bylo vyvinuto hned několik programů, které vám nabídnou maximální rozsah informací.

My si tu ukážeme 3 programy, které jsou přímo jsou přímo pro tyto účely vyvynuté.

BgInfo

Prvním z nich je software z rodiny Sysinternals Suite a jmenuje BgInfo.

Po spouštění aplikace si můžete nadefinovat co všechno se má o počítači na plochu vypsat.

V pravé části aplikace je nenápadné tlačítko Custom, které je ale velmi zajímavé. Pomocí této volby můžete využít třeba nějaký skript, který vám vrátí hledanou hodnotu a tu vám díky názvu ve sloupečku Identifier vrátí do výpisu. Takže v rámci výpisu můžete testovat cokoliv.

Když kliknete na tlačítko New (nový), tak se zobrazí následující formulář. Jak vidíte, tak je zde možné využít registry, WMI dotaz, VB skript atp. Prostě obrovské možnosti.

Já např. pomocí VB Skriptu zjišťuji, zda je přihlášen uživatel nebo administrátor. Výsledek se mi automaticky vepíše do výpisu.

Výsledek pak vypadá následovně

Zde stačí přejmenovat políčko Identifier. Toto je proměnná, která bude ve výpisu použita. Např. User Type: <CheckAdmin>. Pokud vše funguje, j

V rámci tlačítka Backround si můžete zvolit jednotnou tapetu (hodí se ve firmách, kde mají stejnou pracovní plochu) nebo je možné tyto informace vepsat přímo na pracovní plochu daného uživatele.

Dále si můžete vybrat kam se tyto údaje na ploše umístí (nastavení pozice).

V sekci Desktops si vyberete, kdy se má výpis provést a kdy ne.

A poslední volba Preview vám ukáže náhled vámi nastaveného výpisu. Pokud je vše vyhovující, tak potvrdíme nastavení tlačítkem OK.

Výsledná obrazovka je následující:

BackInfo

Další velmi zajímavý program se jmenuje BackInfo a ke stažení je zde. U tohoto programu se nastavují parametry výpisu pomocí inicializačního souboru BackInfo.ini, který je v adresáři s aplikací. V tomto souboru je opravdu velké výběr nastavení, takže možná bude chvílemi těžké si vybrat co ještě zobrazovat a co už ne.

Tento nástroj je velmi oblíbený např. ve školících centrech, kde se pomocí tohoto nástroje ukazují detaily virtuálních počítačů, abyste se rychle orientovali v tom, na kterém virtuálním počítači se zrovna nacházíte.

Výsledná plocha může vypadat třeba následovně

Desktop Info

Jako poslední si nechávám velice zajímavý program, který se jmenuje Desktop Info. Tento program pracuje ovšem trochu jinak. Předešlé programy pouze vepíší údaje na obrázek plochy, kterou pak nastaví jako výchozí tapetu. Takže je to ve výsledku obrázek s výpisem údajů.

Po spuštění tohoto programu se zobrazí průhledná (transparentní) aplikace, takže to vypadá, že jsou všechny informace zapsány přímo na ploše. Nicméně tento program běží jako jakákoliv úloha a tudíž se dá ve správci procesů ukončit

Každopádně je tato aplikace velmi zajímavá právě tím, že zobrazované informace jsou stále aktualizovány, takže v případě náhlé změny se vám tyto informace rovnou zobrazí.

Např. při spuštění serveru bylo vše v pořádku

Každopádně po určité chvíli se mi zobrazí aktualizovaná informace, že v současné chvíli mám téměř nedostatek paměti RAM. To je benefitem této aplikace.

Myslím si, že všechny tyto nástroje jsou velmi užitečné a mají velkou škálu využití. Věřím, že si každý vybere.

Znáte ještě další šikovné nástroje, které umí vypisovat na pracovní plochu informace po počítači? Zkuste doporučit.