Export a import Windows rolí a funkcí pomocí PowerShellu.

Export a import Windows rolí a funkcí pomocí PowerShellu.

Dnes bych vám rád ukázal velmi jednoduchý a šikovný způsob, jak instalovat role a funkce (roles and features) dle vzoru z jiného serveru.

Kde se tento způsob hodí?

Máte zprovozněn testovací server, kde máte postupně zprovozněny všechny požadované role a funkce pro správný chod serveru. A nyní dostanete požadavek na to, abyste vytvořil ještě jeden totožný server, který bude mít nainstalovány vše shodně jako je na prvním (vzorovém) serveru.

Jak toho docílíme?

My si dnes ukážeme možnost kopírování konfigurace pomocí PowerShellu, Všechny příkazy spouštíme přímo na cílovém serveru, kam se mají role a funkce nainstalovat. Nejprve si musíme spustit Windows PowerShell s oprávněním správce (as administrator)

Pro jednoduchý výpis všech doinstalovaných rolí a funkcí použijeme následující příkaz

Get-WindowsFeature | Where Installed

Protože potřebujeme výstup do textového souboru, tak příkaz upravíme takto

Get-WindowsFeature -ComputerName PUVODNI_SERVER | where{$_.Installed -eq $True} | select name | Export-Csv C:\Temp\Roles.csv -NoTypeInformation -Verbose

V případě, že není server vzdáleně přístupný, tak tento příkaz můžeme provést na původním serveru a výčet rolí Roles.csv překopírujeme na nově instalovaný server, kde tento soubor využijeme pro instalaci.

Na novém serveru spustíme následující příkaz

Import-Csv C:\Temp\Roles.csv | foreach{Add-WindowsFeature $_.name  }

Nyní už jen počkáme, až se vše požadované nainstaluje.

A takto to vypadá po dokončení celé instalace. K dispozici je soupis všeho, co bylo doinstalováno vč. informace, zda proběhla instalace v pořádku a zda je vyžadován restart nebo ne.

Tento způsob je velmi efektivní a administrativně nenáročný. Není potřeba přepisovat žádné seznamy a postupný výběr v rámci průvodce instalací.